Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Klik hier voor meer informatie.
Akkoord
 • Verzoening in het Midden-Oosten en Reveil in Nederland
  Verzoening in het Midden-Oosten en Reveil in Nederland

Near East Ministry is een christelijke organisatie die vanuit de verzoening in Jezus, de Messias van Israël, diaconale werkers uitzendt naar Israël en de Arabische landen. In Nederland zetten we ons in voor een Reveil, een terugkeer van Nederland als natie naar de God van Israël.

Actie Reveilweken met succes afgesloten

Dankzij de grote respons die we kregen op de Actie Reveilweken hebben we de (digitale) Reveilweken 2020 uiteindelijk ook financieel goed kunnen afsluiten. Heel veel dank voor uw gaven, gebed en hartverwarmend meeleven. De NEM gaat nu verder met het voorbereiden van Reveilweken in 2021.

 1. Het laatste nieuws

  • Leren over Gods plan met Israël

   Wil je meer leren over Gods plan met Israël en het Midden-Oosten? Wil je meegenomen worden in de culturen en religies in deze regio, de geschiedenis van het Midden-Oosten en de visie van de NEM? Dan ben je van harte welkom op de cursus Midden-Oosten van 12-14 november 2020.
   Donderdag 24 september 2020
  • Acht Baanbrekers bereiden zich voor op uitzending

   Acht Baanbrekers bereiden zich voor op uitzending naar Israël, midden in het corona-tijdperk. Alle Baanbrekers kwamen bij elkaar voor drie cursusdagen waarin ze onder andere werden meegenomen in Gods plan met het Midden-Oosten, de culturen en religies van deze regio.
   Donderdag 24 september 2020
  • Oorkonde voor vrijwilligerswerk

   Debora en Heleen werden van augustus 2019 tot juli 2020 uitgezonden via de NEM en deden vrijwilligerswerk bij Aleh, een organisatie die zorg draagt voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Samen met Joëlle, een andere Nederlandse vrouw, zijn zij te midden van de coronapandemie gebleven, wat heel erg werd gewaardeerd.
   Donderdag 24 september 2020
  • Vrijwilligers knappen NEM-kantoor op

   Dankbaar zijn we voor de verschillende vrijwilligers die deze zomer het NEM-kantoor hebben opgeknapt! Michiel, Roelof en anderen hebben de buitenmuren van het kantoor mooi wit gemaakt. Gerard heeft de straten opgefrist door het onkruid te verwijderen en Mart schilderde de boeidelen van het kantoor.
   Dinsdag 25 augustus 2020
 1. Activiteiten