Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Klik hier voor meer informatie.
Akkoord
 1. Een nieuw NEM-logo en -strategie

  Woensdag 12 juni 2024
  • *

  We zijn heel dankbaar dat we jullie in dit magazine kunnen informeren over de nieuwe NEM-strategie en het nieuwe logo. De vernieuwde strategie is in het midden van dit magazine samengevat in een poster en tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onze veldwerkers, gebedsgroepen, (Reveil)vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden. De kern van onze nieuwe strategie is om onder Gods leiding de Bijbelse visie van Jesaja 19:23-25 verder uit te dragen als een belofte én als opdracht.

  Dit doen we op drie manieren
  1) Verdiepen & Stabiliseren. Dit omvat het verbeteren van de kwaliteit van onze activiteiten en processen; en het uitbreiden en stabiliseren van de personele bezetting in Nederland en het Midden-Oosten.
  2) Verjongen & Vernieuwen, door onze trouwe achterban verder uit te breiden met verfrissende benaderingen.
  3) Verbreden & Samenwerken. We werken op verschillende manieren samen met andere organisaties om uitdagingen aan te pakken. Een voorbeeld hiervan is de gezamenlijke gebedsbijeenkomsten die na 7 oktober 2023 zijn gestart.


  Logo en slogan

  Tijdens de strategiesessies kwam ook naar voren om in lijn met deze nieuwe doelstellingen een nieuw beeldmerk en slogan te bedenken. We hebben hier met interne en externe deskundigen over gesproken en daar is het nieuwe logo uit voortgekomen.


  Het nieuwe logo staat allereerst voor continuïteit en het doorbouwen op wat God ons de afgelopen zestig jaar heeft gegeven. Het nieuwe beeldmerk lijkt op het oude, maar is toch veranderd. De letters NEM zijn in hetzelfde lettertype gebleven als bevestiging van onze lange geschiedenis en de zegeningen die de NEM ontving. De cherubs-vleugels uit het oude logo zijn vervangen door twee geopende handen in het nieuwe logo. Deze handen symboliseren het Bidden met Verwachting, het Leren bij de Bron en het Dienen uit Liefde van de NEM. De weg in de handpalm staat voor de verbindingsweg, genoemd in Jesaja 19:23.

  Aan het nieuwe logo is de slogan toegevoegd: ‘Op weg naar eenheid’. Deze nieuwe focus benadrukt onze inzet voor ontmoeting, verzoening en éénwording in en met Christus. Die eenheid in Christus is er ook voor Jood en Arabier. Ook als christenen onderling ervaren we veel van die eenheid tijdens de Reveilweken.

  Onder Gods leiding, juist in deze tijd, met alles wat er gebeurt in Israël, in de Arabische landen, in Nederland en in de wereld, mogen we Hem dienen totdat Hij terugkomt.


  Dit artikel stond in het NEM magazine van juni 2024. Abonneer je gratis.

 1. Activiteiten