Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Klik hier voor meer informatie.
Akkoord
 1. Gods plannen met Izak en Ismaël, de twee zonen van Abraham (boekbespreking)

  Vrijdag 02 februari 2024
  • *

  De auteur Julia Blum van het boek ' Abraham had twee zonen' leidt ons op een ontdekkingsreis door de geschiedenissen van Izak en Ismaël. Uitgebreid beschrijft Julia hoe de gesprekken in het gezin van Abraham zouden kunnen zijn geweest. Dat komt speculatief over. Maar als je daar doorheen kunt lezen blijft er een verrassende ontknoping van wat deze familie meemaakt. Julia heeft het boek opgezet langs de Bijbeluitleg-lijn Pardes waarbij de Bijbel op vier niveaus wordt uitgelegd. Achtereenvolgens wordt er aandacht gegeven aan het verhaal gezien vanuit het perspectief van Abraham, vanuit Sara, Hagar Ismaël en Izak.

  Dit opent onze ogen voor de rol van Hagar en van Ismael. En de bijzondere plaats die ook zij in de bijbel innemen. Abraham heeft 13 jaar gedacht dat Ismael de zoon van de belofte is. Hagar had als eerste mens in de bijbel een openbaring van een engel die haar opdroeg haar zoon de naam Ismael te geven. Een bijzondere naam die betekent ‘God zal horen.’ Als je de Arabieren beschouwt als Ismaels nakomelingen, kun je er zeker van zijn dat ze een speciale plaats innemen in Gods plan en hart. schrijft Julia.

   

  Dan volgt de onrust in het gezin en het wegzenden van Ismael en Hagar in de woestijn door Abraham. Julia beschrijft hoe Sarah kan hebben opgemerkt dat Ismael over Isaac zou heersen en zo zou de rol van Izak niet kunnen worden uitgevoerd. Deze lijn wordt in het boek doorgetrokken naar het gebeuren van Jakob en Ezau, waar Rebekka, en niet Izak, zag hoe Gods plan bedreigd werd. Ook daar wordt ingegrepen. Door Ismaël en Hagar te verdrijven kon het plan, langs de lijn Abraham Izak uitgevoerd worden.

  Als later Abraham gevraagd wordt om zijn zoon Isaac om te brengen combineert Julia dit tot: Abraham werd gevraagd om zijn beide zoons te offeren. Julia trekt de lijn door naar Grote Verzoendag, waar twee bokken geofferd worden, een op een altaar, de ander wordt de woestijn ingejaagd.

  Julia noemt de parallellen tussen Genesis 21 en 22, beide eindigend met mooie beloften voor Izak en Ismaël. Als Ismaël alleen maar geweten had voor welke bestemming Izak was uitgekozen, zou hij waarschijnlijk blij zijn geweest dat hij niet de uitverkorene was. Aldus Julia.

  Eén hoofdstuk wordt nog gewijd aan de Galatenbrief, waar Paulus de symbolische uitleg geeft van het verhaal van de twee zonen van Abraham, Izak en Ismaël.

   

  Deze boekbespreking van het boek Abraham had twee zonen van Julia Blum is geschreven door Dick Jaspers Focks. Hij geeft leiding aan de NEM-leesgroep en samen behandelde de groep dit boek. Momenteel lezen ze het boek van Lourens Geuze ‘Jezus volgen in het Heilige land’.

 1. Activiteiten