Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Klik hier voor meer informatie.
Akkoord
 1. Jezus volgen: Dienen uit liefde

  Vrijdag 21 april 2023
  • *

  Johannes 13:1 Het was vlak voor het Joodse Paasfeest. Jezus wist dat nu voor Hem het beslissende moment gekomen was: Hij zou vanuit de wereld teruggaan naar zijn Vader.….3 Jezus wist dat Hij van zijn Vader alle macht gekregen had. Hij wist dat Hij bij God vandaan gekomen was en dat Hij weer naar God zou teruggaan. 4 Tijdens het eten stond Jezus op. … 5 Hij deed water in een bak, en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. …15 Ik heb jullie het goede voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, dat moeten jullie ook voor elkaar doen.

  Als we om ons heen kijken dan zien we mensen en vooral leiders die druk zijn met macht, populariteit, geld en invloed. In deze tijd van polarisatie en machtsvertoon, gaat het blijkbaar niet meer om mensenlevens, maar om wie de meeste volgers heeft op twitter, wie de verkiezingen, een debat, een ruzie of zelfs een oorlog wint. Wat mogen wij dan dankbaar zijn met onze Leider, Gods Zoon, die zo anders is, en zich zo anders gedroeg, Hij startte een revolutie van Liefde en Dienstbaarheid. Zoals we zien in Johannes 13, vlak voordat Jezus terug zou keren naar de hemel, wist Jezus 3 dingen: 1. Hij wist welke uren het was, en in welke tijd Hij leefde (vers 1); 2. Hij wist wie Hij was, Hij kwam van de Vader en ging terug naar de Vader (vers 3b); en 3. Hij wist dat Hij alle macht had ontvangen van God (vers 3a).

  Ik weet niet wat jij/u gedaan zou hebben in zo’n situatie. Jezus werd bekritiseerd door de Joodse leiders, Hij werd uit Zijn geboortedorp gegooid, Hij werd beschuldigd van Godslastering en Hij werd bedreigd met de dood. Ik zou, net als zoveel leiders van tegenwoordig, waarschijnlijk naar het tempelplein in Jeruzalem zijn gegaan, en met machtsvertoon hebben laten zien hoe belangrijk en machtig ik was. Maar wat deed Jezus: Hij stond op, en waste de voeten van de discipelen, in alle bescheidenheid en eenvoud diende Hij de mensen om Hem heen uit Liefde!

  Voor mij is dit voorbeeld enorm belangrijk geworden nu ik bij de NEM mag beginnen. Jezus zegt namelijk volg Mijn voorbeeld na, en dat is precies wat wij bij de NEM mogen doen, dienen vanuit Zijn Liefde. En net als Jezus mogen wij en ook de NEM dienen vanuit die 3 principes. Allereerst mogen we weten in welke tijd we leven. We leven in de Eindtijd, en we kijken verwachtend, biddend en dienend uit naar de wederkomst van Jezus Messias. Zoals iemand het mij uitlegde, de NEM is een beweging van mensen die een Visioen hebben, namelijk de profetie die in Jesaja 19:23 staat, de Heerbaan, wanneer de zonen en dochters van Abraham, Jood en Arabier verzoent en verbonden zullen worden door Jezus Messias.

  Ten tweede mogen we weten wie wij Zijn in Christus, zowel in onze eigen individuele identiteit, als ook als organisatie. Jezus zei, zoals de Vader Mij heeft lief gehad, zo Heb ik ook jullie liefgehad. Uit die liefde mogen we dienen, als NEM doen we dat in het Midden Oosten en in Nederland. In het Midden Oosten dienen we zowel Jood als Arabier, om hen aan te moedigen zich te verzoenen met Jezus Messias en door Hem ook met elkaar. Tot slot mogen we weten dat we alles vermogen in Christus die ons macht geeft. Ik weet niet voor welke uitdagingen jij/u staat, maar ook als NEM kennen we vele uitdagingen en beproevingen. Maar we ervaren dat Hij ons kracht geeft om Hem te dienen waar Hij ons brengt.

  Zo zijn mijn vrouw Inge en ik enorm dankbaar dat we de Heer mogen dienen met de NEM. Ik hoop u dan ook snel een keer te ontmoeten tijdens een van onze activiteiten, waar u in dit magazine meer over kan lezen.

  Een in Zijn dienstbetoon, David

 1. Activiteiten