Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Klik hier voor meer informatie.
Akkoord
 1. John en Alida naar Amman

  Dinsdag 10 augustus 2021

  Het laatste nieuws

  • *

   

  Daar staan ze dan, John en Alida, op het strand in Scheveningen om uitgezonden te worden door hun gemeente. Twee krasse zestigers die huis en haard achterlaten om te gaan dienen in Jordanië. Zij weten zich geroepen om getuigen van Jezus Messias te zijn op de Heerbaan, de King's Highway. Je weet wel, die weg waar Jesaja 19 over schrijft. Het is een visioen voor het Midden-Oosten en als NEM geloven we, nee zien we, dat de Heer bezig is deze profetie in vervulling te brengen.

   

  Alida gaat werken op een school in Amman waar kinderen van uitgezonden (zendings)werkers christelijk onderwijs krijgen. John gaat contacten leggen met andere organisaties die vanuit de Heerbaanvisie werken. Hij zal hier een pioniersrol vervullen. Samen zullen zij ons kleine team in Amman versterken en ondersteunen met de vele gaven die de Heer hen heeft gegeven.

   

  In de uitzenddienst op 11 juli stond de tekst uit Genesis 12: 1-13 centraal. Abram wordt als voorbeeld genomen. Hij volgt de stem van de Heer en op elke plaats waar hij komt roept hij de naam van de Heer aan. Abram verlaat zijn land. God roept één man en door hem zullen alle families van de aarde gezegend zijn. Hij trekt weg, hij zwerft, hij bouwt altaren onderweg en hij zorgt voor zijn neef.

   

  John en Alida zijn op 31 juli in het vliegtuig gestapt. God roept hier één echtpaar, Hij heeft de weg gebaand om deze stap te zetten. In vertrouwen mogen zij volgen. De gemeente in Scheveningen blijft achter, om te bidden voor haar veldwerkers en het werk in het Midden-Oosten en om op haar plek tot zegen te zijn.

 1. Activiteiten