Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Klik hier voor meer informatie.
Akkoord
 1. Nieuwe directeur Near East Ministry

  Donderdag 23 december 2021
  • *

  Foto: Wouter van de Fliert en zijn vrouw Margo

   

   

  Als bestuur van de Near East Ministry zijn we dankbaar dat we na een periode van intensief bidden en zoeken per 1 januari 2022 een nieuwe directeur aan kunnen stellen: Wouter van de Fliert. Bij de gesprekken die gevoerd zijn met Wouter hebben we hem leren kennen als een man die leeft vanuit het geloof in Jezus. Hij heeft liefde voor Israël en de Arabische volken en kent het Midden Oosten goed doordat hij er vele jaren gewoond heeft.

   

  Als bestuur hebben we er alle vertrouwen in dat zijn jarenlange bestuurlijke- en leidinggevende ervaring goed zal zijn voor de NEM. We hebben sterk de indruk gekregen dat Wouter deze gaven in kan zetten in goede verbinding met de mensen rondom hem en dat hij bereid is de NEM verder te leren kennen en er leiding aan te geven. In de komende maanden zullen jullie Wouter nog verder leren kennen, maar we hebben hem gevraagd zich vast kort aan jullie voor te stellen:

   

  “Op achtjarige leeftijd heb ik me bekeerd op een kinderkamp van ‘In de Ruimte’. Toen ik elf was ervoer ik, naar aanleiding van een preek van Anne van der Bijl, de roeping om zendingsarts te worden. In mijn kerk/gemeente was altijd veel betrokkenheid bij het Midden-Oosten.

   

  Na mijn studie ben ik onder de bedoeïenen in Jordanië gaan werken. Op verlof in Nederland ontmoette ik mijn vrouw Margo. Na ons huwelijk hebben we, vanwege de beperkingen door de Golfoorlog, twee jaar gewerkt in de Cambodjaanse vluchtelingenkampen in Thailand. Daarna heb ik een jaar gewerkt in een zendingsziekenhuis in Jemen. Terug in Nederland heb ik meer dan 25 jaar gewerkt bij Defensie als arts en manager in diverse functies. De uitzending naar Irak in 2003 was een bijzondere kennismaking met dit land. De afgelopen jaren werkte ik voor de NAVO in Amerika. Ondertussen hebben we zeer regelmatig Israël bezocht en speciaal het Loofhuttenfeest. Ons hart en liefde ligt bij de nakomelingen van Abraham, de Joden en de Arabieren.

   

  De visie en missie van de NEM ondersteun ik van harte. De NEM is daarnaast geen gewone organisatie, maar een beweging van biddende en dienende gelovigen in Nederland en het Midden-Oosten. Ik zie er naar uit om geestelijk en praktisch de NEM te mogen gaan leiden. Dat gaat alleen lukken met uw gebed en de leiding van de Heilige Geest. Ik zie uit naar de samenwerking met u, de doorontwikkeling van de NEM als beweging van Reveil en dat een steeds groter aantal NEM’ers Gods liefde uitdragen in het Midden-Oosten.”


  We maken ook van de gelegenheid gebruik om Piet (en Alice) Jonkers te danken voor hun jaren lange inzet voor de NEM. We zijn dankbaar dat Piet en Alice nog sterk betrokken blijven bij het NEM-werk in en voor het Midden Oosten. Met name de door God gegeven gave aan Piet om de visie van de NEM onder woorden te brengen is tot grote zegen geweest voor onze organisatie.


  Van harte bidden we om een zegen voor Wouter (en zijn vrouw Margo); dat hij gezegend wordt en tot zegen zal zijn in de taak die hij op zich genomen heeft.


  Namens het bestuur van de Near East Ministry,


  Peter Verboom
  Voorzitter bestuur

   


   

   

  Afscheid Piet Jonkers

   

  Als vertrekkend directeur wil ik mijn grote dankbaarheid uitspreken. Allereerst aan God die ons als NEM de afgelopen jaren rijk gezegend en gespaard heeft. Daarnaast wil ik de staf en alle vrijwilligers bedanken die zich zo trouw hebben ingezet. Tot slot een dankwoord voor alle steun die we steeds weer vanuit de hele achterban mochten ervaren. Ik wens jullie allemaal gezegende Kerstdagen toe. Het Licht, dat de vervulling is van de beloften aan Israël en dat door Israël heen voor heel de wereld bestemd is, is in de wereld gekomen. Het doet me deugd dat ik komend jaar bij de NEM nog even door mag gaan als teamleider Midden-Oosten. Ik wens mijn opvolger Wouter, en jullie allemaal, heel veel Zegen toe voor het nieuwe jaar en ik zie uit naar wat God daarin zal gaan doen.

   

  Piet Jonkers

  ”Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel.”
  Jesaja 60:1-3

   

   

 1. Activiteiten