Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Klik hier voor meer informatie.
Akkoord
 1. Veldwerker Lourens bevestigd tot predikant met bijzondere opdracht

  Zondag 20 februari 2022
  • *

   

  Lourens werkt als pastoraal werker in The Nazareth Trust, een christelijk ziekenhuis in Nazareth. Toen twee jaar geleden de coronapandemie uitbrak vroeg de Spiritual Director aan Lourens: "Kan jij als predikant worden aangesteld binnen jouw denominatie?" Deze vraag heeft een heel proces in gang gezet en heeft er uiteindelijk toe geleid dat Lourens op 20 februari officieel werd bevestigd als predikant met een bijzondere opdracht in het Midden-Oosten binnen de PKN.

   

  De bevestigingsdienst vond plaats in de uitzendende gemeente van Lourens en zijn gezin in Nunspeet. Ds. Bernhard Reitsma sprak over Johannes 5:12-18. In vers 17 lezen we: "Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe Ik dat ook." Misschien vraag je je af of het wel goed komt met dat Koninkrijk van God. Dat is een uitdaging voor een dienaar van het Woord van God. Maar, God werkt en dat geeft ontspanning. De genezing op de sabbatsdag is Gods werk. De sabbatsdag is ons gegeven om te rusten om daarna weer de wereld in te gaan om te werken. Helaas leven we in een 24/7-economie wat de schepping geen goed doet. Gelukkig is God doorgegaan na de zondeval, Hij werkt aan het herstel van Zijn schepping. De sabbat is het teken van Gods goede bedoelingen. En door het kruis is alles volbracht. Toen Jezus opstond uit de dood kwam er een einde aan schuld schaamte, etc. En Hij werkt nog steeds, want hij zegt "Zie ik maak alles nieuw". De belofte is dat God blijft werken tot de dag dat Jezus terugkomt. En wij? Wij mogen Hem dienen, samen Jezus volgen en getuigen zijn.


  Onder leiding van ds. David Rodenburg vond de bevestiging en zegen door handoplegging plaats en werd Lourens toegezongen door de gemeente. Ook werd hij gezalfd met olie uit het Heilige Land, met in gedachten de priesterwijding zoals die in het boek Exodus wordt beschreven.


  Vervolgens spreekt de kersverse predikant over Johannes 1:43-51. Waarom zou ik anno 2022 achter Jezus aangaan? Nathanaël reageert eerst sceptisch op die vraag. Jezus uit Nazareth? Kan daar iets goeds vandaan komen? Jezus breekt door het ongeloof van Nathanaël heen, waarna hij belijdt: "Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de Koning van Israël!" Nathanaël gaat achter Jezus, de Koning van Israël aan. Wat is ons antwoord als God zegt: "Volg mij"?


  De dienst werd besloten met een video uit Nazareth waar de collega's van het ziekenhuis de gemeente en Lourens feliciteren met deze bijzondere bevestiging. Inmiddels zijn Lourens en zijn gezin weer teruggegaan naar Nazareth om hun werk daar voort te zetten.

   

   

 1. Activiteiten