Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Klik hier voor meer informatie.
Akkoord
  1. Israëltheologie

    Als NEM hebben we oog voor de bijzondere positie van Israël in Gods Heilsplan. Het valt ons daarom op dat Israël in de loop van de eeuwen nauwelijks een plaats heeft gekregen in de christelijke theologie. Als er al aandacht was voor Israël dan was het vaak vanuit de vervangingsgedachte: de kerk is in de plaats van Israël gekomen. We hebben dus eigenlijk een gat in onze theologie. De NEM zet zich in om een bezinning omtrent dit onderwerp op gang te brengen. In een later stadium willen we hier ook onderwijs over gaan geven.

    *