Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Klik hier voor meer informatie.
Akkoord
  1. Joodse wortels

    De Bijbel is geschreven door joodse mensen met een joodse cultuur, joodse gebruiken en aan de hand van uitspraken die joods zijn. Als we geen rekening houden met de joodse context van de Bijbel en de teksten uitsluitend lezen vanuit een westers denkraam dan lopen we het gevaar dat we bepaalde dingen totaal verkeerd begrijpen. De NEM organiseert daarom regelmatig cursussen, lezingen en bijeenkomsten waarin onderwijs wordt gegeven over de joodse wortels van ons geloof. Zie hiervoor de agenda.

    *

    Avondmaal 'vanuit de Joodse wortels'

    In Lucas 22: 15 lezen we dat het Laatste Avondmaal dat Jezus met zijn discipelen vierde een Pesachmaaltijd was. Het is dus te verwachten dat er onder het Avondmaal bepaalde Joodse wortels verborgen zullen liggen. Klik op DEZE LINK voor een bij de NEM gehouden viering van het Avondmaal waarin we op zoek gingen naar die Joodse wortels.