Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Klik hier voor meer informatie.
Akkoord
 1. Sprekers

  Onze sprekers en freelance docenten spreken graag over onderwerpen die de Near East Ministry aan het hart liggen. De liefde voor Joden en Arabieren en de Bijbelse profetieën over het Midden-Oosten zijn onderwerpen die door predikanten vaak gemeden worden.

   

  Vindt u net als wij dat dit toch bekend moet worden bij de mensen om u heen? Nodig onze sprekers dan eens uit om te spreken tijdens bijvoorbeeld een zondagse dienst of op een (reeks) avond(en).

   

  Wij denken graag mee over een passende thema en vorm. Neem vrijblijvend contact op via secretariaat@neareastministry.nl.

   Piet Jonkers

   Piet Jonkers is van oorsprong natuurkundige. Hij heeft als zendeling gewerkt in Peru en woonde lange tijd in Zwitserland. Van 2014 - 2018 was hij, samen met zijn vrouw Alice, veldleiding vanuit de NEM en van 2018 - 2022 was hij directeur van onze organisatie. Op dit moment werkt hij bij ons als Teamleider Midden-Oosten. Onderwerpen waar hij graag over spreekt zijn onder andere:

    

   • Izaak en Ismaël – het verhaal van Joden en Arabieren
   • Koning der Joden – het Evangelie als proclamatie van het Koninkrijk
   • De plaats van Israël in Gods Heilsplan

   Lourens Geuze

   Lourens Geuze is pastoraal werker in een christelijk ziekenhuis in Nazareth en werkzaam als predikant binnen de PKN en voor Near East Ministry.
   Hij spreek en schrijft onder andere over:

    

   • Waar is mijn geloof op gebaseerd? De Joodse en Oosterse wortels van ons christelijke geloof
   • Wat is mijn identiteit in de Messias? Een perspectief van nieuwe gelovigen uit het Midden-Oosten
   • Wie is mijn broeder? Ontmoeting tussen de zonen en dochters van Abraham
   • Wat is mijn roeping? Een historisch, bijbels en persoonlijk perspectief vanuit het Heilige Land

    

   Marien Kollenstaart

   Voorbeelden van thema’s die Marien behandelt:

    

   • Kerst is een Joods feest! Over waarom Jezus voor het volk Israël naar de aarde kwam (en wat dit voor heidenen betekent)
   • Domme vragen bestaan niet – gaat God het koningschap van Israël herstellen (n.a.v. Handelingen 1:1-8)
   • Het verbond – welk verbond dan? Over de verbonden in de Bijbel en welke voor christenen geldt.
   • We kunnen prima zonder Israël?! Over waarom we met tweederde van de Bijbel niets doen in ons geloof
   • De rijkdom van Israëls geloofsbelijdenis (en wat wij christenen daarvan kunnen leren).
   • Geen vervangingsleer, maar wat dan wél? Hoe we Israël nu een plek kunnen geven in onze theologie
   • De vragen van God aan Israël – hoe we daardoor zicht krijgen op Gods relatie met zijn volk en ons
   • De bijbel is niet voor jou! (in eerste instantie) – hoe je Gods beloften wel of niet mag toepassen op jezelf
   • Het evangelie is een door en door Joods verhaal – over de Joodse wortels van de Bijbel
   • Wat heb je aan het Oude Testament voor je geloof?
   • Zegen! De Bijbelse roots en vormen van zegenen.

   Pieter Both

   Pieter Both is predikant van Hervormde Wijkgemeente De Regenboog in Harderwijk. Tijdens de Reveilweken ontdekte hij het belang van Israël en Gods trouw die zo zichtbaar wordt. Hij is getrouwd en heeft vijf kinderen. Thema’s waar hij over wil spreken bij u in de gemeente zijn:

    

   • De trouw van God
   • De zegen van Abraham
   • De opdracht om te bidden voor Israël
   • Het belang van Israël voor ons geloof

   Oscar Lohuis

   Oscar Lohuis was gemeentepredikant en is sinds 2007 freelance prediker en docent, onder andere voor Near East Ministry. Tijdens Reveilweken spreekt hij vaak. De thema’s waar hij graag over spreekt zijn:

    

   • Israël en Gods liefde voor de hele wereld – over Gods bedoelingen met de uitverkiezing van Israël
   • Het verband tussen Pesach en Pasen – over het nieuwe verbond dat God met Israël gesloten heeft
   • Een exegetische studie van Romeinen 9-11 – de relatie tussen kerk en Israël vanuit de Romeinenbrief

   Carla Wittocx

   Carla (en Michaël) Wittocx vertegenwoordigen samen sinds eind jaren ’80 Near East Ministry in België en geven beiden al jaren onderwijs over Bijbelse feesten. Carla is actief in het geven van onderwijs over de Tora en Bijbelse feesten, met name tijdens de Ardennenweken. Titels van studies die zij geeft zijn:

    

   • De Galatenbrief in zijn historische context
   • De verbonden in de Bijbel
   • Verbinding tussen Tora en Nieuwe Testament

   Michaël Wittocx

   Michaël Wittocx is in het dagelijks leven Pianoleraar van beroep. Hij geeft Bijbels onderwijs vooral vanuit de Joodse context. Onderwerpen waarover hij graag spreekt zijn onder andere:

    

   • Evangeliën in de Joodse context
   • Parabels
   • Kerk en Israël