Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Klik hier voor meer informatie.
Akkoord
 1. Onze missie

  De NEM heeft als missie: Jezus volgen op de Weg van de Toekomst, door in Eénheid te bidden, te leren en te dienen; in Nederland, Israël en de Arabische landen. We zenden veldwerkers uit voor korte en langere termijn naar Israël en de Arabische landen om te dienen onder de meest kwetsbaren. Zo willen we Jezus’ liefde handen en voeten geven. We worden daarbij geïnspireerd door het visioen van Jesaja 19:23-25 en bouwen op die manier aan de verbindingsweg tussen Jood en Arabier.


  Wij geloven dat Gods plan met Zijn volk in de regio van het Midden-Oosten ook impact heeft op christenen in Nederland. Onze activiteiten zoals de Reveilweken zijn een wake-up call voor jong en oud om Jezus te volgen. Wij geloven dat als we leren bij de bron, de God van Israël, we gaan bidden met verwachting en gaan verlangen om te dienen uit liefde, in Nederland en in het Midden-Oosten.

  *

  Geschiedenis

  In 1963 werd Near East Ministry (NEM) opgericht met als inspiratiebron Jesaja 19:23-25:

  ‘Op die dag zal er een weg lopen van Egypte naar Assyrië. Dan zullen de Assyriërs naar Egypte komen en de Egyptenaren naar Assyrië, en samen zullen zij de HEER dienen. Op die dag zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen, tot zegen voor de hele wereld.’

  Deze tekst spreekt over een toekomst waarin Israël en de Arabische volken samen God zullen dienen en de wereld tot zegen zullen zijn. Near East Ministry heeft dit visioen altijd ervaren als een opdracht om zich in een regio vol tegenstellingen in te zetten voor ontmoeting met en verzoening tussen Joden en Arabieren.

   

  Near East Ministry wil bijdragen aan de vernieuwing van kerken en gemeenten door onderwijs te geven over de plaats van Israël onder de volken en het werk van de Heilige Geest door te dienen, leren en bidden.

   

  Dienen uit liefde

  Near East Ministry heeft in het Midden-Oosten een groot netwerk opgebouwd onder Joden én Arabieren. Onze vrijwilligers geven er praktische hulp, ze leven mee en luisteren naar de verhalen. Hun houding wordt gekenmerkt door bescheidenheid, volharding, trouw en door hun praktische liefde voor de mensen die op hun weg komen. Christenen die op deze wijze bruggen willen helpen bouwen in het Midden-Oosten kunnen voor kortere of langere tijd worden uitgezonden.

   

  Leren bij de bron

  *

  De Bijbel is de belangrijkste bron van inspiratie voor Near East Ministry. Het woord van God is de basis voor ons werk in het Midden-Oosten en de bron van onze hoop. We worden vooral aangesproken door wat de Bijbel zegt over de bijzondere relatie die wij als christenen met het volk Israël hebben. Daar geven we graag onderwijs over en we blijven ons daar zelf ook in verdiepen.

   

  Bij diverse activiteiten staat ‘leren’ centraal. We organiseren elke eerste vrijdag van de maand een Sjabbat Israël gebed waarin leren, bidden en vieren samen opgaan. Daarnaast hebben we een maandelijkse leesgroep en ontmoetingsreizen naar het Midden-Oosten. Ook voor onze zomerconferenties, de Reveilweken geldt dat leren en geloofsvernieuwing samen opgaan.

   

  Bidden met verwachting

  Gebed heeft in het werk altijd een centrale plaats ingenomen. Door te bidden dragen we het Midden-Oosten en de activiteiten in Nederland op aan de Heer. Dat doen we vanuit bewogenheid met de mensen die we ontmoeten. We bidden voor hen en doen dat in de hoop en verwachting dat ons gebed wordt gehoord. Near East Ministry heeft verspreid door het land een aantal regiogroepen die maandelijks samenkomen om te bidden voor het werk in Nederland en het Midden-Oosten; dat laatste met name voor de uitgezonden vrijwilligers. Daarnaast geeft de organisatie gebedsbrieven uit en organiseert gebedsbijeenkomsten ten behoeve van Israël en de Arabische wereld.